Dalgıç pompalar genellikle su temini, sulama ve yağmurlama sistemleri, yeraltı
sularının seviyesinin kontrolü ve temiz veya az kirli suların basınçlandırılmasında
kullanılmaktadır. Süs havuzları ve fiskiyeler de bu pompaların kullanılabildiği diğer
uygulamalardır.
Dalgıç pompalar için ideal uygulama yerleri küçük çaplı keson kuyular, derin
kuyular ve tünellerdir. Bakım gerektirmemesi ve sadece akışkan içerisine tamamen
daldırıldıktan sonra kullanılabilmesi nedeniyle herhangi bir bina veya özel yer
hazırlığı gerektirmezler.
Tamamen akışkan içerisinde çalıştıklarından, gürültü ve titreşime neden
olmazlar. Ayrıca pompa ve motorun kullanıcı tarafından müdahale edilemeyecek
şartlarda bulunması nedeniyle, hatalardan kaynaklanabilecek arızalar asgari
seviyededir.
Dalgıç pompaların kullanımında aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda
vardır:
1- Pompanın kuyuya montajından önce, hem kuyunun, hem de pompanın kullanım
amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kuyu debisinin kullanıcının ihtiyacını
karşılamaya yeterli olduğu kontrol edilmeli, monte edilecek pompanın debi ve basma
yüksekliğinin amaca uygun olduğu görülmelidir.
2 – Kuyunun kum temizliği yapılmış olmalı, akışkan içerisindeki kum, tortu vb. partikül
miktarının pompanın işletme limitlerini aşmadığından emin olunmalıdır.
3 – Pompa asla kuyunun dibine kadar indirilmemeli, motorun alt noktası kuyu
dibinden asgari 2 m daha yukarıda olacak şekilde montaj gerçekleştirilmelidir.
4 – Dalgıç pompa, soğuk su için üretilen tiplerinde, sıcaklığı en fazla 30 oC’a kadar
olan akışkanlar ile kullanım için geliştirilmiştir. Akışkan sıcaklığının daha yüksek
olduğu durumlarda özel olarak üretilmiş dalgıç pompa ve motorlarının kullanımı
gerekmektedir.
5 – Dalgıç pompalar, içerisinde hava veya gaz bulunmayan, temiz sular ile kullanım
için dizayn edilmiştir. Eğer akışkan temiz değil ise, içerisinde hava veya gaz
mevcutsa pompa verimi ve kullanım ömrünün düşebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
6 – Dalgıç motorun yeterli soğutulabilmesi için, motor çevresinde yeterli akışkan
akışının sağlandığından emin olunmalıdır. Keson kuyular, su depoları veya havuzlar
gibi geniş hacimli ortamlarda kullanılacak dalgıç pompalar muhakkak soğutma
gömleği ile kullanılmalıdır.
7 – Kuyu içerisindeki pompa hakkında mümkün olabilecek her türlü bilginin, izleme
ve kontrol amacıyla, kullanılmasına çalışılmalıdır. Pompa, elektrik motoru ve
sistemin durumu hakkında bilgi edinmek üzere kullanılabilecek kuyu çıkış ağzındaki
manometre, özellikle büyük güçlerdeki dalgıç motorlarına ait elektrik kontrol panosu,
üzerindeki her fazın akım ve voltajlarını izlemeye yarayan voltmetre ve ampermetre
gibi cihazların nasıl faydalı olarak kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
8 – Elektrik kontrol panolarının elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek faz
kesilmesi, yüksek veya düşük voltaj, fazlar arasında voltaj dengesizliği vb.
sorunlarda dalgıç motorun korunmasını sağlayabilecek özelliklerde olması
gerekmektedir. Ayrıca elektrik motorunun aşırı akımdan korunmasında kullanılan
sistemin ayarlarının çevre sıcaklığından etkilenmeyecek tipte olması son derece
önemlidir.
9 – Elektrik kontrol panosundaki aşırı akım koruması sistemin ayarı, monofaze veya
direkt kalkışlı sistemlerde asla motor etiketinde belirtilen nominal akım değerinden
daha yüksek bir değere ayarlanmamalıdır. Emniyet açısından etiketteki nominal
akımın %90’ına ayarlanması tavsiye edilir. Yıldız – üçgen kalkışlı sistemlerde motor
termik koruması etikette belirtilen nominal akımın %57’sinden daha yüksek bir
değere ayarlanmamalıdır. Emniyetli bir değer olarak etiket akımının yarısına
ayarlanması tavsiye edilir.
10- Pompanın susuz kalarak hasar görmemesi amacıyla işletmeye alma işlemi
esnasında kuru çalışmaya karşı koruma sisteminin(SSR) çalışır durumda olduğu
muhakkak kontrol edilmeli, elektrik kontrol panosu içerisinden seviye elektrotunun
hassasiyet ayarları yapılmalıdır.
11 – Dalgıç motorunun şalt sayısının sınırlandırılması bir zorunluluktur. Kuru
çalışmaya karşı korumanın bir veya iki elektrot ile sağlandığı sistemlerde, su seviyesi
normal duruma geldikten sonra motorun hemen çalıştırılmayıp, minimum 5 dakikalık
bir gecikme süresinden sonra çalışmaya başlatılmalıdır. Dalgıç pompalar kullanılarak
gerçekleştirilen hidrofor uygulamalarında, basınç şalterinin alt ve üst basınç
ayarlarının, şalt sayısını istenilen seviyede tutacak şekilde gerçekleştirilmesi ve
kapalı genleşme deposunun uygun hacimde olduğunun kontrol edilmesi, olası
hasarların önüne geçecektir.
12 – Bir tank veya havuz içerisine yatay olarak monte edilen, kademe sayısı fazla
olan pompalarda; pompa ve motorun birkaç noktadan desteklenmesi önemlidir.
Buna dikkat edilmemesi durumunda cihaz ve tesisin hasar görmesine neden
olabilecek olasılıklar ortaya çıkabilir.